Strona główna » Obsługa serwisowa

Obsługa serwisowa

Celem swojej działalności w zakresie obsługi serwisowej sprzętu zleceniodawcy widzimy w stworzeniu warunków i spełnieniu kompleksu przedsięwzięć, które pozwalają zleceniodawcy etapami, z minimalnymi wydatkami i minimalnymi, późniejszymi kosztami eksploatacyjnymi doprowadzić do nowej jakości sprzętu produkcyjnego i podtrzymywać jego na zadanym poziomie WGT (współczynnik gotowości technicznej).

Warunki osiągnięcia zadanego poziomu WGT:

 • Kontrola wejściowa akcesoriów montażowych sprzętu (na wszystkich etapach).
 • Kontrola wejściowa agregatów na stoiskach.
 • Szef-montaż (kontrola za przeprowadzeniem montażu), autorski nadzór, uczestnictwo we wszystkich rodzajach wypróbowań.
 • Przeprowadzenie technicznego audytu jakości montażu.
 • Organizacja kompleksowego systemu obsługi serwisowej, który pozwala stosować wspólnie różne podejścia obsługi technicznej do różnych węzłów sprzętu, wychodząc z specyfiki ich konstrukcji i warunków eksploatacji na podstawie metodyki monitoringu i diagnostyki konkretnych węzłów wyrobów.

Bazową koncepcją serwisu sprzętu jest spełnienie obsługi i remontu sprzętu zgodnie z faktycznym stanem technicznym.

Treść danego podejścia polega na usunięciu uszkodzeń sprzętu na etapie ich zarodkowania. To staje się możliwym pod warunkiem wykorzystania metod rozpoznania stanu technicznego sprzętu całościowo zgodnie z jego charakterystykami eksploatacyjnymi, które pozwalają ujawnić defekty istniejące albo takie, że rozwijają się, dla racjonalnego planowania optymalnych terminów przeprowadzenia prac naprawczych. Podstawą takiego rodzaju obsługi technicznej jest diagnostyka techniczna i prognozowanie stanu obiektu.

Proponowane podejście do obsługi serwisowej pozwoli zleceniodawcy:

 • Zminimalizować nieplanowane zatrzymania (awarii nagłe) sprzętu przy odkrycji najdłuższego okresu użytkowania.
 • Zoptymalizować struktury remontów kapitalnych sprzętu i w efekcie – zminimalizować dużych jadnorazowych kosztów finansowania.
 • Zapewniać skuteczność napraw ze względu na badania po remoncie.
 • Zwiększyć czas odstępów międzyremontówych  i terminy eksploatacji urządzenia poprzez przeprowadzenie instalacijnych, uruchomieniowych, prac naprawowych i modernizacji w ścisłej zgodności ze specyfikacjami i przepisami.
 • Zidentyfikować i usunąć powtarzające się awarii, analizując stan sprzętu.
 • Zastosować naprawy agregatowo-węzłowe, pozwalające zmniejszyć okresy przestojów sprzętu
 • Równomierne i rozsądne wytwarzać wprowadzanie personelu naprawczego.
 • Zwiększyć poziom bezpieczeństwa przemysłowej i higieny pracy.
 • Zmniejszyć koszty eksploatacyjne przedsiębiorstwa.

 Prace proponowane:

 • Konsultacje techniczne.
 • Wyznaczenie stanu bieżącego, propozycje odnośnie zwiększenia WGT.
 • Przeglądy okresowe (audyty), technicznego serwisu zgodnie z ustalonemym harmonogramem.
 • Wymiana częściej zamiennych i akcesorij.  Dostawa części zamiennych wymaganych w odpowiednim czasie.
 • Wyznaczenie treści prac do realizacji remontów kapitalnych, modernizacji i dostawy częściej zamiennych.