Strona główna » Katalog produktów » Linie dla produkcji mikroproszków

Linie dla produkcji mikroproszków

Mikroproszek - to drobnodyspersyjny produkt, który otrzymują przez mechaniczne rozdrobnienie różnych materiałów rudnych, na przykład marmuru. Głównymi zakresami wykorzystania mikroproszków w przemyśle są wszystkie zakresy tradycyjnego wykorzystania napełniaczy węglonych, to produkcja:
- wszystkich rodzajów materiałów lakierniczych
- plastików
- suchych mieszanek budowlanych
- wyrobów gumowo-technicznych
- podłogowych pokryć i linoleum
- papieru
- roztworów wiertniczych
- materiałów izolacyjnych
- proszków i past czyszczących.

Wymiar cząstek mikroproszków przy późniejszym wykorzystaniu w jakości surowca przy produkcji wyżej wyżej wymienionych wyrobów składa od 2 do 5 µm.

Proces technologiczny składa się z następujących operacji:
- przygotowanie surowca wyjściowego (suszenie);
- rozdrobnienie materiału;
- podanie proszku marmurowego.

Charakterystyka materiału:

  • Skład frakcyjny materiału wyjściowego - do 40 mm.
  • Wilgoć materiału wyjściowego - nie wyżej 10%.
  • Wytrzymałość materiału wyjściowego do 400Pа.

Wydajność linii - 5 ton w godzinę.
Wymiary linii (długość x szerokość x wysokość), m – 50 х 20х 20.
Moc instalowana kompleksu - do 370 kW/godz.
Zużycie gazu ziemnego – do 210 m³/godz. 


Nazwa i oznaczenie Ilość
szt.
1 Działka suszenia surowca 1
2 Działka aspiracji 1
3 Działka mielenia surowca 1
4 Działka klasyfikacji 1
5 Działka przechowywania materiału gotowego 1
6 Konstrukcje metalowe 1
7 System sterowania 1
8 Prace projektowe / Szef-montaż / Rozruch / Wyszkolenie 1Schemat technologiczny


1 Zasobnik materiału wyjściowego
2 Zasilacz płytowy
Przenośnik taśmowy
4 Termogenerator
5 Suszarka bębnowa
6 Elewator
7 Cyklon
8 Filtr rękawowy
9 Wyciąg spalin
10-11 Stawidło śluzy
12-31 Przenośnik śrubowy
13 Zasobnik materiału suchego
14-15 Zasilacz płytowy
16-17 Młyn kulowy dwukomorowy
18-31 Przenośnik śrubowy
19 Elewator
20 Sortownik
21-22 Stawidło śluzy
23 Cyklon
24 Wyciąg spalin
25 Filtr rękawowy
26 Wyciąg spalin
27-28 Stawidło śluzy
29-31 Przenośnik śrubowy
32 Elewator
33 Zasobnik

Zależnie od zadań zleceniodawcy i terytorialnych warunków rozmieszczenia linii produkcyjnej, zestaw dostarczany zmienia się, między innymi przelicza się długość sprzętu transportującego.

Systemy sterowania linią produkcyjną 

  • Sterowanie realizuje się z ogólnego, oddzielnie stojącego pulpitu operatorem działki w trybie ręcznym za pomocą naciśnięcia przycisków start (stop) dla rozruchu (zatrzymania) każdej jednostki sprzętu (pulpit sterowania wchodzi do kompletu dostarczanego)
  • Jest niezbędną obecność operatora na każdym oddziale dla kontroli wizualnej.
  • Ilość obsługi - 2 osoby (na stale).